Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące Państwa subskrypcji w naszych newsletterach oraz ochrony Państwa danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym niniejszym newsletterem (dalej: „Administrator”) jest Interservis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562. (NIP: 7250009945
KRS 0000116382). Spółka Interservis zajmuje się organizowaniem międzynarodowych targów, kongresów, misji gospodarczych oraz zabudową stoisk targowych i wystawienniczych.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łąkowa 11, 90-562, Łódź lub drogą elektroniczną: rodo@interservis.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łąkowa 11, 90-562, Łódź lub drogą elektroniczną: rodo@interservis.pl.

Pani / Pana dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie dobrowolnego subskrybowania newsletterów organizowanych przez Inerservis wydarzeń (takich jak np. Interbud, Boatshow, Targi Dekarskie, Targi Piw Regionalnych, Targi Medycyny Fizykalnej, Targi Medycyny Weterynaryjnej), dobrowolnego przekazania danych podczas rejestracji przy wejściu na organizowane przez Interservis wydarzenia lub rejestracji w systemie sprzedaży biletów na bilety.interservis.pl

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wysyłania informacji o projektach Administratora. Wiadomości wysyłane są z wykorzystaniem profesjonalnych systemów mailingowych. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim ani swoim partnerom.

Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na bezpiecznym serwerze oraz w profesjonalnych serwisach, które udostępniają nam usługę w pełni bezpiecznego dostarczania newsletterów. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników zajmująca się administracją bazami danych.

Subskrypcja newslettera jest dobrowolna. W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie zrezygnować z subskrypcji używając przycisku „Rezygnacja” na dole każdej wiadomości z newslettera lub zaktualizować swoje dane przesyłając informację pod adres rodo@interservis.pl. „Rezygnacja” z automatu oznacza zakończenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
również prawo do:
7.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
7.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
7.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,
7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych w pkt.7 powyżej można skorzystać poprzez:
8.1. używanie automatycznych przycisków opisanych w pkt. 6
8.2. kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@interservis.pl,
8.3. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Interservis, ul. Łąkowa 11,
90-562, Łódź

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.