ORTHO-SHOES 2019 – REJESTRACJA

ORTHO-SHOES 2019 – REJESTRACJA

Koszty uczestnictwa w Konferencji:

553,5 zł brutto (450 zł netto + 23% VAT) od osoby – opłata wniesiona do 19.08.2019r.

676,5 zł brutto (550 zł netto + 23% VAT) od osoby – opłata wniesiona po 19.08.2019r.

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa, o kosztach jakie pokrywa opłata rejestracyjna i o ewentualnych kosztach dodatkowych, są dostępne na stronie Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Przemysłu Skórzanego

Opłatę za udział w Konferencji prosimy wnieść na konto Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi:

BANK PEKAO S.A. VI O. w Łodzi, PL 33 1240 3031 1111 0000 3426 6065 z dopiskiem Konferencja ORTHO-SHOES 2019 + imię i nazwisko uczestnika

* Udział w wieczorze w restauracji dodatkowo płatny dla chętnych uczestników konferencji 246zł brutto (200 zł netto + 23% VAT)

Przypominamy, że rejestracja wczesna w niższej opłacie obowiązuje do 19.08.2019 r. 


Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

  Uczestnik:  czynna (prelegent)bierna (słuchacz)partnerstwo (pakiet I dla firm)partnerstwo (pakiet II dla firm)partnerstwo (pakiet III dla firm)


  dieta wegetariańskabrak preferencji


  taknie

  Dane do faktury:


  Adres:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego, w celu: